Sayfa yükleniyor...

Lütfen bekleyiniz!

Ana Sayfa Hakkımızda Müşteri Talepleri Anlaşmalı Projeler
 
İlanlar
 
Satılık Konutlar
Kiralık Konutlar
Satılık Villa, Yazlık
Kiralık Villa, Yazlık
Satılık Arsalar
Kiralık Arsalar
Satılık İşyerleri
Kiralık İşyerleri
 
 

MENÜ
 
Ana sayfa
Hakkımızda
Müşteri Talepleri
Kroki
Genel Bilgiler
Sizden gelenler
İletişim
 

İletişim
 
Turkuaz EMLAK
Dr. Fadıl ÜNAL    


Adres  :  İnönü Caddesi
No: 504/A
Güzelyalı / İZMİR

Tel  :  0 (232) 285 51 00
0 (232) 246 10 07

Cep  :  0 (505) 706 20 82
0 (532) 179 29 23
0 (535) 424 30 20
 
www.turkuazemlak.com.tr
www.turkuazemlak.org
 
info@turkuazemlak.org
fadilunal@hotmail.com
 
Genel Bilgiler - EMLAKÇILIKLA İLGİLİ TERİMLER
Konu : EMLAKÇILIKLA İLGİLİ TERİMLER  
Açıklama : EMLAK: Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla, ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir.

PAFTA:
Büyük haritayı meydana getiren parçaların her birine denir.

ADA:
Belirli yollarla çevrili imar planların meydana getirdiği parsellerin üzerindeki bir arada oluşumuna denir.

ARSA:
(imar parseli) İmar planı kapsamında yer alan kullanım şekli ve yapılaşma düzeni belirlenip tamamlanmış arazi parçalarına denir. Arsaların diğer bir ismi ile İmar parseli' dir.

ROPERLİ KROKİ:
İlgili parselin yapılabilmesini sağlayan, gerekli ölçülerin bulunduğu vesikaya denir.

İFRAZ :
Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.

KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI:
Taraftar arasında şekil, biçim adet (yüzde ) karşılığı bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü'nce senet altına temlik şeklidir.

CİNS TASHİHİ:
Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir.

DAİRE:
Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine denir.

AKİT:
Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.

MÜSTAKİL TAPU :
Bir kişinin kendi başına sahip olduğu belgeye denir.

GECEKONDU :
Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kısa sürede yapılan derme çatma kaçak yapılara denir.

VERASET İLAMI :
Kanuni varislerin ölenin varisleri olduklarını resmi kayıt evrakları neticesinde kendilerini kanıtlamalı ve ilgili mahkemeden almış oldukları tasdikli belgeye denir.

ŞUFA HAKKI:
Hissedarlar arasında birinin üçüncü şahıslara satışında yürürlüğe girme hakkına denir.

İPOTEK:
Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.

TEDBİR:
Emlak ile olan ihtilafın ve alacaktan doğan ihtilafın çözümü için konan şerhe denir.

İNTİFA HAKKI:
Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.

İRTİFAK HAKKI:
İki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisine denir.

EMLAK BEYANI :
Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen belgeye denir.

376.DİLEKÇE :
Vergiden doğan cezaların azaltılması için ilgili daireye verilen yazıya denir.

HARİTA:
Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir.

ARAZİ:
Yerleşim alanları ve yapılmış yollar dışında kalan topak parçasına denir.

MEVZİİ İMAR PLANI:
Bir bölgeye mahsus olan ve genel olmayan planlanmış bölgeye denir.

KOORDİNELİ ÇAP :
Kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu vesikaya denir.

İMAR DURUMU:
İmar parselinin boyutlarını, sınırını, imar planında kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten belgeye denir.

TEVHİD :
Tapu kütüğünde kayıtlı birden fazla taşınmazın tek bir parsel haline getirilmesidir.

KAT İRTİFAKI :
Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki
veya ortak malikleri tarafından, Kat, Mülkiyeti Konunu' na göre kurulan irtifak hakkıdır.

İSKAN:
Yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı kullanım izine denir.

KAT MÜLKİYETİ :
Tamamlanmış bir yapının kat, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen,depo gibi bölümlerden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanların üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kurulan özel mülkiyet hakkına denir.

SATIŞ VADİ :
Taşınmazın satışının bir kimseye vaat edilmesidir. 21- HİSSELİ TAPU : Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir.

DEVRE MÜLK :
Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekana denir.

VEKALET:
Kişinin kendi iradesi ile tayin ettiği bir temsil şeklidir.

MİRASIN İNTİKALİ :
Ölen bir kimsenin mal varlığı ile alacak ve borçlarının mirasçılarına geçmesine denir.

ŞERH:
Tapu kütüğüne geçici mahiyette olmak bazı şahsi hakların kaydedilmesine denir.

HACİZ :
İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerhe denir.

İZALE-İ ŞUYU:
Hissedarlar arasında paylaşılmayan emlakın mahkeme yoluyla satışına isteme şekline denir.

KURU MÜLKİYETİ:
Emlakta hak sahibi olup tasarruf sağlamayan intifa hakkı ile hareket edebilen terime denir.

KİRALAMA İŞLEMİ:
Taraflarca belirli zaman ve şartlarda anlaşarak sözleşme altına alınan kullanım şekline denir.

VERASET BEYANI:
Varislerin mahkeme kanalı ile kendilerini ispatlamaları neticesinde menkul ve gayri menkullerini kendi adlarına veya müşterek olarak ilgili daireye beyanda bulunmalarına denir.

TAPU VE KADASTROL MÜDÜRLÜKLERİ :
Akitli ve akitsiz işlemleri ile arazi, arsa ve binalar üzerinde yapılan değişikleri işleyen, kayda geçen, bunların sicilini tutan devlet dairelerine denir. 
 

  Copyright © 2010-2016 Tüm Hakları Saklıdır.