Sayfa yükleniyor...

Lütfen bekleyiniz!

Ana Sayfa Hakkımızda Müşteri Talepleri Anlaşmalı Projeler
 
İlanlar
 
Satılık Konutlar
Kiralık Konutlar
Satılık Villa, Yazlık
Kiralık Villa, Yazlık
Satılık Arsalar
Kiralık Arsalar
Satılık İşyerleri
Kiralık İşyerleri
 
 

MENÜ
 
Ana sayfa
Hakkımızda
Müşteri Talepleri
Kroki
Genel Bilgiler
Sizden gelenler
İletişim
 

İletişim
 
Turkuaz EMLAK
Dr. Fadıl ÜNAL    


Adres  :  İnönü Caddesi
No: 504/A
Güzelyalı / İZMİR

Tel  :  0 (232) 285 51 00
0 (232) 246 10 07

Cep  :  0 (505) 706 20 82
0 (532) 179 29 23
0 (535) 424 30 20
 
www.turkuazemlak.com.tr
www.turkuazemlak.org
 
info@turkuazemlak.org
fadilunal@hotmail.com
 
Genel Bilgiler - KİRA SÖZLEŞMELERİ MEVZUAT :B.K. Madde 248
Konu : KİRA SÖZLEŞMELERİ MEVZUAT :B.K. Madde 248  
Açıklama :

KİRA SÖZLEŞMELERİ MEVZUAT :B.K. Madde 248; Adi kira, bir akittir ki kiralayan onunla kiracıya ücret mukabilinde bir şeyin kullanılmasını terk etmeği iltizam eyler.


Kira akidleri özel bir şekle bağlı değildir. Hemen hemen her kira kontratı husisi (özel) şartları, gayrimenkullere göre değişik özelliklerde olacağından hususi şartlardaki maddeler değişebilir eklemeler ve azaltmalar yapılabilir.


Kira kontratı yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar: • Kira kontratının ön yüzünde bulunan "DAİRESİ" ibaresinin karşısına mecurun bulunduğu il yazılmalıdır.

 • Kiracı, kiraya veren ve kefil tüm taraflar kontratı beraberce huzurda imzalamalıdır. • Genelde ilk imzada nakit bir para söz konusu olduğundan, bu miktar kontratın arka yüzüne tarih atılıp belirtilmesi ve imzalanması gerekir.

 • Daha ilerki zamanlarda her iki tarafında bir tartışmaya maruz kalmamaları için muhakkak 'demirbaş' kısmını doldurmaları gerekir.

 • Kiracı, kiraya veren ve kefilin devamlı bulundukları açık adresleri ve telefonları muhakkak yazılması gerekmektedir.

 • Kiracıdan alınan depozito kontratın özel şartlarında belirtilmesi gerekmektedir.


Kira kontratı hususi şartları: • Kiracı kiraladığı mecuru bir başkasına devir veya ciro edemez. Başkalarına kısmen veya tamamen istifade ettiremez, kiraya veremez.

 • Kiralanan, sözleşmede yazılı kullanma biçimi dışında kullanılamaz.

 • Dairenin; elektrik, su yakıt, çöp vergisi ayrıca Yönetim Giderleri (ısıtma, kapıcı, genel temizlik ve aydınlatma vs.) kiracı tarafından düzenli olarak ödenecektir. İlerde bu giderlerde meydana gelecek artışlar kiracıya ait olacaktır.

 • Kiracı, binanın ana yapısındaki masraflara katılmayacak; bu gibi masraflar malsahibi tarafından ödenecektir.

 • Kiracı daireyi boyalı, doğramalar sağlam ve temiz olarak teslim almıştır. Tahliye halinde, malsahibine aynı şekilde teslim edecektir.

 • Kiracı, kiralananın içinde veya dışında yalnız başına ilave ve tadilat yapamaz. İlave ve tadilata mutlak zaruret varsa kiralayanların veya vekillerinin yazılı muvafakatlarını almak şartı ile tüm masrafları ve giderleri kendisine ait olmak üzere yapabilir. Ancak kira sözleşmesinin bitiminde veya her ne sebepten olursa olsun tahliyede herhangi bir bedel talep etmeksizin tümünü kiralayanlara bırakır. Mal sahipleri arzu ederlerse mecuru eski haline getirtmekle mükelleftirler.

 • Kiracı, kullanma biçiminde apartman boşluğu, merdiven aralığı, kapı önü, vs. gibi yerlere herhangi bir şey koyamaz. Balkonları, genel görünümü bozacak şekilde kullanamaz. Bina önünde veya otopark alanında başkalarını engelleyici araç ve gereç bırakamaz.

 • Kiracı, kira dönemlerinin sonlarında kira aktini uzatmak istediği taktirde, her yeni dönem için zam yapmayı kabul etmeye ve kira bedelini ............ kadar arttırmakla, ödemekle yükümlüdür.

 • Kira süresinin her ne suretle olursa olsun uzatılmasından kefil, kefaletinin devam edeceğini peşinen kabul eder.

 • Kontratın sona ermesinden 30 gün evvel taraflar birbirlerine yazılı olarak ihbarda bulunmadıkları takdirde, kontrat kendiliğinden otomatik olarak ikinci sene için yenilenecektir.

 • Kiracıdan depozit karşılığı olarak alınan ............ evde herhangi bir hasar olmadığı veya kira, yönetim giderleri, çöp vergisi,elektrik, su, yakıt borcu kalmadığı takdirde geri iade edilecektir.

 • Kiracı, kira bedelini her ayın ilk 5 günü içinde .................. bankası .................. şubesindeki .................. numaralı .................. adına kayıtlı hesaba yatıracaktır. Kira bedeli üzerinden herhangi bir nedenle kesinti yapılamaz. Yalnız bir aya ait kira alındı makbuzu, ondan önceki ayların kira bedellerinin ödenmiş olduğu anlamını taşımayacaktır.

 • Kira paralarından herhangi birisi zamanında ödenmediğinde, o döneme ait tüm kira bedellerinin hepsi birden talep edilecektir.

 • Kira paralarından herhangi birisi zamanında ödenmediğinde, o döneme ait tüm kira bedellerinin hepsi birden talep edilecektir.

 • Kiracı 1 ay zarfında elektrik, su saat mukavelesini üzerine geçirmek zorundadır. Yapılmaması sözleşmeye aykırılık teşkil edecektir.

 • İş bu kira mukavelesinden doğan itilaflarda ............ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 
 

  Copyright © 2010-2016 Tüm Hakları Saklıdır.